- -
En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfologia i sintaxi que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C1 (Suficiència) de valencià.

Impartit per:

Débora Escrivà i Fuster
Elisa Giner i Salvà
Sara Vicent Santamaria
Pròxima edició: 15/09/2014
Durada: 8 setmanes
Treball estimat: 3 hores a la setmana
   Uniu-vos
Débora Escrivà i Fuster
Débora Escrivà Fuster és llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de València. Treballa com a tècnica de formació lingüística al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universtiat Politècnica de València. Participa en tasques relacionades amb la formació lingüística i l’acreditació dels coneixements de valencià i en diferents accions i projectes per promoure l’aprenentatge del valencià, a través de la plataforma de teleformacióPoliformaT de la UPV i del sistema Polimedia, com a complement de l’ensenyament presencial.
Elisa Giner i Salvà
Elisa Giner Salvà és llicenciada en Filologia Valenciana per la Universitat de València. Ha treballat com a docent en els cursos de promoció de coneixements de valencià, organitzats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació per als empleats públics. Des de l’any 1991, és membre d’una comissió avaluadora de la Junta Qualificadora de Coneixements de València i assessora lingüística al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València (UPV), on participa en tasques relacionades amb la formació lingüística i amb l’acreditació de coneixements de valencià. Actualment, forma part de diferents projectes multimèdia amb l’objectiu de promoure l’autoaprenentatge del valencià.
Sara Vicent Santamaria
Sara és llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, i doctora en Filologia Catalana per la Universitat de València. Ha treballat com a docent formació d'adults i en diverses universitats. Actualment treballa al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València, on realitza tasques de Formació i d'Innovació. Està especialment interessada en la docència en línia i els recursos electrònics i multimèdia per a l'ensenyament, i participa en diversos projectes en aquests àmbits.
Què necessite saber?
Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell B2 (Intermedi) de valencià.
Què aprendré?
En el curs es treballen continguts lingüístics que suposen alguna dificultat en el nivell C1, com ara l’accentuació i la dièresi, les perífrasis verbals, els indefinits, les preposicions, els pronoms febles, els pronoms relatius i les conjuncions.
Contingut
Unitat 1: Accentuació + dièresi
Unitat 2: Les perífrasis verbals
Unitat 3: Els indefinits
Unitat 4: Les preposicions
Unitat 5: Els pronoms febles
Unitat 6: Pronoms relatius
Unitat 7: Les conjuncions